Büyük Buhran | Büyük Buhran Sebepleri | Büyük Buhranın Sonu

Büyük Buhran, Kara Perşembe

Büyük Buhran

Büyük Buhran, endüstriyel dünyanın yaşadığı en kötü ekonomik krizlerden biridir. 1929’da Amerika’da borsanın çöküşü ile başlamış ve küresel krize dönüşmüştür. 1933 kadar olan sürede yatırımlar azalmış, işsizlik artmış, üretim ve tüketim oranı düşmüştür.

Büyük Buhran’ın Sebepleri

1920-1929 yılları arasında Amerikan Ekonomisi hızla gelişti. New York’ta Wall Street tüm yatırımcılar için çekici bir yerdi. 1929’da hisse senetleri zirve yapmıştı. Bu tarihten sonra üretim düşmüş olmasına rağmen hisse senetleri gerçek değerlerinden çok daha yükseğe çıkmayı sürdürdü.

Wall Street yükselirken fark edilmeyen bir faktör vardı. ABD’deki tüketim ve harcamalar ciddi oranda düşmüştü. Borsa yükselse de  ülkede işsizlik de artıyordu. İki sektörde ciddi kriz vardı. Kuraklık tarım ve gıda sektörünü vurmuştu. Bankalar ise tasfiye edemedikleri borçlarla uğraşıyordu.

Borsanın Çöküşü ve Panik Dalgası

Yatırımcılar yüksek fiyatlı hisseleri satmaya başladıklarında büyük çöküş başladı.Bu satışların altındaki temel nedenin Amerika’nın Borsa spekülasyonlarını önlemek için yürürlüğe koymayı planladığı yeni para politikası olduğu düşünülüyor. Kara Perşembe olarak bilinen 24 Ekim 1929’da rekor fiyatta hisse satıldı.

1930 sonbaharında, banka sektörünü etkileyen bir panik dalgası başladı. Yatırımcılar bankaların ödeme gücünden endişe duyuyordu. Borçları ödemek için bankaları zorladılar. Bankaların elindeki nakit reservi yetersiz olduğu için iki yıl içinde pek çok banka iflas etti. Amerikan hükûmet bu korkunç durumu düzeltmek için bankaları devlet desteği ile ayakta tutmaya çalıştı.

Amerika’daki Sonuçları

Bankacılık krizinin Sonrasındaki üç yıl içerisinde Amerika’daki durum çok daha kötüye gitti. Sanayi üretimi yarı yarıya azalırken işsizlik ve evsizlik arttı.Halen iş sahibi olanların ücretleri ise büyük miktarda düştü.Öte yandan Buhran yıllarında dikkat çekici değişiklik Amerikan toplumunda muhafazakarlığın hızla yükselişidir.

Gıda sektöründeki hali hazırda devam eden kötü gidiş 1934’teki kuraklıkla birleşince yeni bir kriz daha ortaya çıktı. Büyük Ovalar da kuraklık Amerikan Tarihinin en kötü kıtlıklarından birini yaşattı. Fırtınalar tarım arazilerindeki mahsulleri yok etti.Çiftçiler ve tarım işçileri evlerini terk ederek Kaliforniya’ya göç ederek iş aradı. İş aramaya giden işçilerin çoğu evsiz olarak yaşamaya başladı. Daha sonra bazıları gecekondu mahallerine yerleştirildi. Buhran döneminde nüfus artış hızı düşerken yetimhanelere gönderilen çocuk sayısı arttı.

Küresel Sonuçları

Amerika’nın aksine Avrupa’da Büyük Buhranın etkileri daha çok siyasi arenada görülmüştür. Ekonomik kriz totaliter rejimlerin yükselmesi için gerekli ortamı hazırlamıştır. Örneğin Nazi Partisi Buhran öncesi küçük bir partiyken Almanya’daki ekonomik kriz sonrası hızla yükselmiştir.

Büyük Buhranın Sonu

1932’de Franklin D.Roosevelt yeni Amerikan Başkanı seçildi. Buhranı sona erdirmek ve ekonomik sorunlarla mücadele etmek için yeni reform programları oluşturdu. “Yeni Anlaşma” isimli bu politikalarda bankalar ve çiftçileri güçlendirmeye odaklanıldı.

Roosevelt’in bir diğer önemli kararı Almanya’ya ve müttefiklerine karşı mücadelede İngiltere’yi ve Fransa’yı desteklemesiydi. Bu karar savunma sanayisinde üretimi arttırdı. Pearl Harbor Saldırısından sonra Amerika’daki tüm fabrikalar tekrardan tam kapasite üretime geri döndüler.

Konu ile ilgili video buradan ulaşabilirsiniz!!!
Azar

Büyük Buhran | Büyük Buhran Sebepleri | Büyük Buhranın Sonu

Editor's Rating:
7
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir